Berging
Gestrand langs de weg? Houterman Autosleepdienst: voor een geborgen gevoel!

Berging

Houterman Autosleepdienst heeft contracten met alarmcentrales in meerdere rayons. In deze contracten wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en onderliggend wegennet. Op het hoofdwegennet, de A-wegen, geldt de landelijke regeling Incident Management (IM), die tot doel heeft het hoofdwegennet na een incident zo snel mogelijk weer vrij te maken voor een optimale doorstroming van het verkeer. Een pechgeval op een verkeersgevaarlijke locatie hoort daar ook bij.
 
Berging betekent het veiligstellen en eventueel wegslepen van een gestrand voertuig. De eigenaar bepaalt waar het voertuig naartoe wordt gebracht. Ligt deze bestemming binnen een straal van 25 km van de plaats van stranding, dan wordt het voertuig – indien mogelijk – direct afgeleverd. Kan het niet meteen of ligt de losplaats op een afstand van meer dan 25 km, dan wordt het voertuig veiliggesteld op één van de vestigingen van Houterman Autosleepdienst. Het verdere transport volgt dan op een later tijdstip. Houterman Autosleepdienst zorgt tevens dat de plaats van stranding bezemschoon wordt achtergelaten en eventuele lichte vloeistofverontreiniging wordt opgeruimd.

Afhankelijk van de verzekeringsvorm verzorgt Houterman Autosleepdienst het vervoer voor gestrande automobilisten: zij kunnen direct met de berger mee of gebruik maken van een taxi, openbaar vervoer of vervangend vervoer.

                                                                                                                                              foto Tom Hessels - Hessels Media